KORSKOLENS JULEKONSERT KL. 17.00

Arrangementsinformasjon

Vi ønsker deg velkommen til Korskolens julekonsert I Nøtterøy kirke. På programmet står både våre egne julesanger og kjent og ukjent julemusikk fra fjern og nær, fra forskjellige tider og med variasjon i stil og språk. Med humor, nostalgi og skjønnhet rører korsangerne ved våre innerste strenger og viser bredden og mangfoldet som finnes. Bedre start på julen får du knapt!

Barnekantoriet, Ungdomskantoriet, Guttekoret og Aspirantkoret.

(NB Aspirantkoret deltar bare på konserten kl.17:00 og yngste gruppe i Guttekoret på konserten kl. 19:00)

Orkester: Birgitte Stærnes, Tora Terese Waaler Wærvågen, Tomas Collin, Kristine Solberg, Maiken Mathisen Schau og Lena Brandvoll

De 4 Kantorer


korskolen
kirkenskorskole
julekonsert

Restriksjoner

Passer best for barn over 3 år

NB! Sikten er begrenset under galleriene, det vil si radene 1-5 og setene 7 -13 i både hovedfelt nord og hovedfelt syd.

Billettpris i døren 265/160 inkl. gebyr

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke